Treci la conținutul principal

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027 121 DIGITALIZARE

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027 121 DIGITALIZARE

Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest 

Ghid consultativ – 29.03.2023

Obiectiv principal
Transformarea digitală a IMM-urilor din regiunea Nord-Vest

Tipul apelului
Competitiv cu depunere la termen

Bugetul alocat
16.764.706 euro

Beneficiari eligibili
IMM-uri, înființate cel târziu în 3 ianuarie 2022, înregistrate în Regiunea Nord Vest

Ajutorul financiar nerambursabil
În cadrul prezentului apel de proiecte se acordă ajutor de minimis

 • Valoarea minimă nerambursabilă: 10.000 euro
 • Valoarea maximă nerambursabilă: 100.000 euro

Procentul de finanțare
Rata de finanțare de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile

Criterii de eligibilitate

 • Solicitantul se încadrează în categoria IMM, respective este o întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puţin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare
 • Firma solicitantă trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022
 • Soluția de digitalizare activitate/proces este aferentă unui cod CAEN autorizat al solicitantului la sediul principal sau secundar identificat ca loc de implementare a proiectului – anexat la depunerea proiectului
 • Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Aceasta se asigură din surse proprii. Solicitantul se angajează să suporte din surse proprii și cheltuielile neeligibile prevăzute în condițiile prezentului apel de proiecte
 • Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal nu se află în dificultate/faliment/insolvență
 • Solicitantul are drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului
 • Locul de implementare a proiectului trebuie să fie în Regiunea de Dezvoltare Nord Vest

Implementarea a cel puțin 7 din 12 criterii de intensitate digitală

 1. Acces la internet pentru minimum 50% din angajați care utilizează computere în scopuri de afaceri (câte un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul)
 2. Contracte încheiate cu specialiști IT,
 3. Acces la Internet de mare viteză (cel puțin 30 Mbps)
 4. Achiziția de dispozitive mobile de internet pentru cel puțin 20% dintre angajați,
 5. Număr pagini web fără funcții complexe
 6. Un site web cu funcții sofisticate
 7. Număr platforme social media utilizate
 8. Număr soluții pentru publicitatea plătită online
 9. Achiziționarea de servicii de cloud computing de nivel mediu-mare
 10. Număr sisteme de trimitere de facturi electronice adecvate procesării automate
 11. Realizarea de vânzări prin intermediul comerțului electronic care reprezintă minimum 1% din total cifra de afaceri)
 12. Realizarea de vânzări prin intermediul comerțului electronic de tip business-to-consumer (B2C) care reprezintă minimum 10% din totalul volumului de comerț electronic.

 Tipologia investiției:

 • Imobilizări corporale și necorporale
 • Servicii de digitalizare
 • Hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente
 • Achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale
 • Realizarea rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului
 • Achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation
 • Achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality
 • Website de prezentare a companiei
 • Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil
 • Aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități
 • Soluții din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic
 • Servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele
 • Consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice privind digitalizarea de care au nevoie IMM-urile, etc.

 De reținut!

Termenul de implementare a celor minim 7 criterii de intensitate digitală îl reprezintă sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului.

Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN.

Domeniul pentru care se propune soluția de digitalizare activitate/proces trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului.