Servicii

Serviciile oferite de echipa CRIUS in obtinerea de fonduri nerambursabile se pot imparti in mai multe categorii:

 1. elaborare proiecte finantate din fonduri nerambursabile
 2. managementul si implementarea proiectelor
 3. asistenta in perioada de durabilitate
 4. consultanta tehnica de specialitate

Pentru obtinerea de finantari nerambursabile CRIUS ofera servicii complete, asistand clientul la depunerea documentatiei necesare obtinerii fondurilor, in managementul si implementarea proiectului pana la incasarea efectiva a banilor si inclusiv in perioada de durabilitate, astfel:

 • identifica nevoile organizatiei de a obtine finantare nerambursabila;
 • identifica programul de finantare adecvat, in care clientul are posibilitatea de a aplica si obtine fonduri europene/guvernamentale sau din alte surse;
 • face o preanaliza a activitatii organizatiei: analiza oportunitatii, identificarea schemei optime de finantare si recomandarea programului potrivit, odata cu verificarea eligibilitatii clientului; aceasta preanaliza este gratuita
 • dezvolta documentatia de finantare, inclusiv anexele necesare;
 • elaboreaza studiul de fezabilitate, planul de afaceri, analiza financiara, analiza cost-beneficiu, studiile de piata/marketing, cererea de finantare si documentatia specifica, toate aceste documente fiind anexate in forma solicitata de finantator, pentru a intregi dosarul finantarii nerambursabile;
 • elaboreaza anumite studii tehnice acolo unde exista competente – in principal IT, automatizari, robotica, mecatronica, anumite proiecte de energie, etc
 • ofera asistenta pentru solicitarea si colectarea documentelor (declaratii, studii, autorizatii, avize, etc.) necesare proiectului;
 • ofera asistenta in dezvoltarea proiectelor;
 • acorda ajutorul necesar beneficiarului privind finantarea efectiva a investitiei din surse bancare sau nebancare: realizarea analizei si a previziunilor/proiectiilor economico-financiare pentru obtinerea creditelor bancare pentru finantarea investitiilor;
 • ofera clientului consultanta si asistenta pe parcursul implementarii proiectului;
 • ofera consultanta in domeniul managementului investitiilor;
 • ofera asistenta beneficiarului in realizarea procedurii de achizitie – atat in intocmirea documentatiei de atribuire cat si in organizarea efectiva a procedurii;
 • asista beneficiarul in relatia cu institutiile evaluatoare/finantatoare (Organism Intermediar, Autoritate de Management, etc.) si coordoneaza partile implicate in realizarea proiectului;
 • ofera asistenta in realizarea cererilor de plata/cererilor de rambursare (intermediare si/sau finale), fiind alaturi de client pana la incasarea efectiva a banilor.
 • ofera asistenta in perioada de durabilitate a proiectului
 • ofera consultanta tehnica de specialitate in diverse domenii, in principal in zona de IT si automatizari.

Pe langa serviciile oferite pentru partea de fonduri nerambursabile realizam: planuri de afaceri, studii de fezabilitate, analize financiare, analize cost-beneficiu, strategii, documentatii tehnice diverse, etc