Serviciile oferite de echipa CRIUS se pot împărți în mai multe categorii:

» Consultanță de specialitate în scopul pregătirii și elaborării cererii de finanțare și a planului de afaceri pentru proiecte de investiții finanțate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM), precum și ajutoare de stat și de minimis, finanțate prin bugetul național.

– identifică nevoia împreună cu solicitantul, ținând cont de oportunitățile oferite de fondul vizat și având în vedere tipurile de activități și încadrarea acestora în programul aferent
– analizează programul ce va fi lansat, identificând oportunitatea pentru dezvoltarea proiectului, în conformitate și acord cu ghidul aferent programului și cu ideea proiectului
– stabilește eligibilitatea proiectului conform legislației în vigoare și normelor de aplicare specifice tipului de proiect
– analizează condițiile financiare ținând cont de posibilitățile financiare ale solicitantului și respectând normele de aplicare specifice
– stabilește documentele necesare depunerii cererii de finanțare în funcție de sectorul de activitate vizat de proiect și de linia de finanțare aferentă proiectului
– redactează secțiunile și anexele din cererea de finanțare
redactează forma finală a proiectului, respectiv a cererii de finanțare și a planului de afaceri, în timp util, conform Ghidului solicitantului

» Consultanță de specialitate în scopul managementului de proiect pentru proiecte de investiții finanțate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM), precum și ajutoare de stat și de minimis, finanțate prin bugetul național.

monitorizează contractul de finanțare și legislația în vigoare pentru finalizarea cu succes a proiectului
asistență în relația cu părțile implicate în derularea proiectului
elaborarea documentelor specifice implementării unui proiect de investiții în raport cu finanțatorul
depunerea documentelor specifice implementării unui proiect de investiții în raport cu finanțatorul
identifică soluții specifice pentru diminuarea riscurilor întâmpinate în derularea proiectului

» Consultanță de specialitate în scopul raportării în perioada de durabilitate

– consultanță în monitorizarea indicatorilor de rezultat asumați prin contractul de finanțare
– asistență în transmiterea rapoartelor anuale de durabilitate
– asistență în cazul controalelor efectuate de diverse instituții în scopul Proiectului finalizat

» Consultanță tehnică de specialitate

– consultanță IT în vederea digitalizării întreprinderii
– consultanță în CDI – cercetare-dezvoltare și inovare
– consultanță tehnică în mai multe domenii – IT, inginerie industrială (AI, robotică, PLM, automatizări, tehnologii în vid, straturi subțiri, energie verde/regenerabila), chimie
– consultanță juridică, fiscală

» Consultanță de specialitate în scopul raportării în perioada de durabilitate

– consultanță în monitorizarea indicatorilor de rezultat asumați prin contractul de finanțare
– asistență în transmiterea rapoartelor anuale de durabilitate
– asistență în cazul controalelor efectuate de diverse instituții în scopul Proiectului finalizat

» Consultanță tehnică de specialitate

– consultanță IT în vederea digitalizării întreprinderii
– consultanță în CDI – cercetare-dezvoltare și inovare
– consultanță tehnică în mai multe domenii – IT, inginerie industrială (AI, robotică, PLM, automatizări, tehnologii în vid, straturi subțiri, energie verde/regenerabila), chimie
– consultanță juridică, fiscală