Treci la conținutul principal

Servicii oferite

Construim împreună viitorul cu finanțări inovatoare

Serviciile oferite de echipa CRIUS

 • Elaborarea documentației necesare obținerii finanțării.
 • Asistență în implementarea proiectelor.
 • Asistență în perioada de durabilitate/monitorizare a proiectelor.
 • Consultanță tehnică de specialitate.
În ceea ce privește obținerea de finanțări nerambursabile, oferim servicii complete și integrate, astfel:
 • stabilim împreună cu beneficiarul conceptul de proiect;
 • identificăm programul de finanțare adecvat, pe care clientul are posibilitatea de a aplica și obține fonduri nerambursabile europene, guvernamentale sau din alte surse;
 • facem preanaliza organizației: eligibilitate, structura de grup, indicatori financiari, etc;
 • propunem soluții de maximizare a șanselor de succes în funcție de programul de finanțare vizat;
 • elaborăm studiul de fezabilitate (unde e cazul), planul de afaceri, analiza financiară, analiza cost-beneficiu, studiile de piață, de marketing, cererea de finanțare și documentația specifică, toate aceste documente fiind anexate în forma solicitată de finanțator pentru obținerea finanțării nerambursabile;
 • elaborăm anumite studii tehnice acolo unde avem competențe, în principal energie, IT, automatizări, agricultură avansată și medical;
 • oferim asistență pentru solicitarea și colectarea documentelor (declarații, studii, autorizații, avize, etc.) necesare proiectului;
 • oferim asistență în procesul de evaluare a proiectului și în procesul de contractare;
 • acordăm ajutorul necesar beneficiarului privind finanțarea efectivă a investiției din surse bancare sau nebancare: realizarea analizei și a previziunilor/proiecțiilor economico-financiare pentru obținerea creditelor bancare pentru finanțarea investițiilor;
 • oferim consiliere în managementul și implementarea proiectului;
 • oferim asistență beneficiarului în realizarea procedurilor de achiziție atât în întocmirea documentației de atribuire/licitație cât și în organizarea efectivă a procedurii;
 • asistăm beneficiarul în relația cu instituțiile evaluatoare/finanțatoare (Organism Intermediar, Autoritate de Management, etc.) și coordonăm părțile implicate în realizarea proiectului;
 • realizăm cererile de plată/cererile de rambursare (intermediare și/sau finale), fiind alături de client până la încasarea efectivă a fondurilor;
 • oferim asistență în perioada de durabilitate/monitorizare a proiectului.