Treci la conținutul principal

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027. PRNV/2023/121/1 DIGITALIZAREA IMM-URILOR DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027. PRNV/2023/121/1 DIGITALIZAREA IMM-URILOR DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Ghid final actualizat – 29 Februarie 2024

Obiectiv

Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

Tipul apelului

Competitiv, cu termen limită de depunere

Perioada de depunere a proiectelor

Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte: 22.05.2024, ora 10:00

Data și ora închiderii apelului de proiecte: 30.07.2024, ora 10:00

Bugetul alocat

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 16.764.705,90 euro, din care 14.250.000,00 euro FEDR și 2.514.705,90 euro cofinanțare din BS.

Solicitanți eligibili

 • IMM-urile înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (are sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel puțin la momentul primei plăți)
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puțin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare
  • o întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2024 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie 2023 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Soluția de digitalizare activitate/proces este aferentă unui cod CAEN autorizat al solicitantului
 • Solicitantul se angajează să suporte din surse proprii cofinanțarea la cheltuielile eligibile, în valoare de minim 10% prevăzută în condițiile prezentului apel de proiecte

Locul de implementare al proiectului trebuie să fie situat în localități din Regiunea Centru, România, astfel:

 • în mediul urban din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (inclusiv sate aparținătoare de orașe și municipii)
 • în mediul rural din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Solicitantul va deține (cel târziu în etapa de contractare) unul dintre drepturile de mai jos asupra imobilului/imobilelor ce fac obiectul investiției din cadrul proiectului:

a) dreptul de proprietate privată;

b) dreptul de folosință ce provine dintr-un contract de comodat/închiriere/locațiune.

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare, trebuie ca pe o perioadă de 3 ani de la data finalizării investiției, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060:

a. să mențină investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia;

b. să nu realizeze o modificare asupra calității dreptului său asupra imobilului/imobilelor sau asupra unui element de infrastructură;

c. să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect: 10.000 Euro – 100.000 euro

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul InforEuro din luna august 2023, luna publicării ghidului solicitantului, respectiv, 1 euro = 4.9308 lei.

Procentul de finanțare este de 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului, și care reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă.

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

În cadrul acestui apel de proiecte sunt vizate inițiative care să conducă la consolidarea culturii digitale în cadrul întreprinderilor, să transforme și să îmbunătățească experiența utilizatorilor/ consumatorilor, să favorizeze analiza și luarea deciziilor pe baza datelor sau să conducă la eficientizarea activităților derulate.

Digitalizarea IMM-urilor va viza atât organizarea și planificarea producției, a activităților administrative ale firmelor, cât și digitalizarea proceselor tehnologice. În acest sens, se finanțează investiții de natura imobilizărilor corporale (mijloace fixe) și necorporale cu scopul anterior menționat, precum și servicii digitale, pentru creșterea utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor și care respectă condițiile de eligibilitate.

Tipurile de acțiuni sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte sunt următoarele:

 • Investiții pentru adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri, sisteme de tip RFID (Radio-Frequency Identification) pentru gestiunea activității de producție sau livrare servicii, sistemele de localizare specializate pentru activitatea firmelor (information tracking systems), achiziția de servicii, echipamente și tehnologii necesare pentru transformarea digitală, inclusiv pentru: derularea proceselor interne, interacțiunea cu clienții/consumatorii, distribuția produselor, colectarea și analiza de date.
 • Investiții pentru creșterea utilizării tehnologiilor digitale de către întreprinderi în scopul creșterii vizibilității, inclusiv crearea de website-uri adaptate activității de e-commerce și cu un grad ridicat de interactivitate.
 • Dezvoltarea și implementarea de soluții pentru asigurarea securității cibernetice, în special a protecției datelor personale și a siguranței tranzacțiilor online.
 • Investiții pentru creșterea utilizării tehnologiilor digitale în scopul creșterii productivității (tehnologii digitale pentru linii de producție, automatizări, robotică, tehnologii digitale în management, organizarea activităților etc.), inclusiv finanțarea introducerii conexiunilor în bandă largă de mare viteză în interiorul firmei, aplicații cu rol în managementul birourilor, etc.

Activități eligibile

Activităţi eligibile obligatorii

Solicitantul va trebui să includă în cererea de finanțare cel puțin activitățile care conduc la îndeplinirea criteriilor de intensitate digitală.

Intensitatea digitală măsoară disponibilitatea la nivel de firmă a 12 diferite tehnologii digitale după cum urmează:

 1. Internet pentru cel puțin 50% din personalul angajat
 2. Utilizarea de specialiști TIC;
 3. Bandă largă rapidă (30 Mbps sau mai mare);
 4. Dispozitive mobile de internet pentru cel puțin 20% din personalul angajat;
 5. Pagina de internet sau pagina de prezentare online;
 6. Un site online cu funcții sofisticate;
 7. Prezență în social media;
 8. Achiziționarea de servicii de publicitate pe internet;
 9. Achiziționarea de servicii de calcul de cloud mediu-ridicat;
 10. Trimiterea de facturi electronice pentru procesare automatizată;
 11. Vânzări web de comerț electronic reprezintă cel puțin 1% din total cifră de afaceri;

Se consideră că prin proiect se atinge un nivel de intensitate ridicat doar în situația în care se utilizează cel puțin 7 din aceste 12 tehnologii digitale.

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile următoarele tipuri de investiții, de natura imobilizărilor corporale (mijloace fixe) și necorporale, precum și servicii de digitalizare, după cum urmează:

1. Achiziția de echipamente hardware TIC (tehnologia informației și comunicațiilor) și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului;

2. Achiziția de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;

3. Realizarea rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;

4. Achiziționarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului (inclusiv software dezvoltat și/sau adaptat conform cerințelor beneficiarului), configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;

5. Achiziționarea de sisteme de inteligență artificială, machine learning, realitate augmentată, virtual reality;

6. Achiziționarea de Website a companiei;

7. Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;

8. Achiziție de servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

9. Achiziție de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;

10. Achiziție de soluții din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;

11. Achiziție de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele;

12. Achiziție de servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice privind digitalizarea de care au nevoie IMM-urile.

IMPORTANT!

Se acordă punctaj maxim pentru îndeplinirea următoarelor:

Numărul de tehnologii digitale selectate să fie >10 <=12

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile >10%.