Treci la conținutul principal

Programul Regional Vest 2021-2027 Sprijin pentru Microîntreprinderi

Programul Regional Vest 2021-2027 Sprijin pentru Microîntreprinderi

Ghid consultativ

Microîntreprinderile cu sediul social în Regiunea VEST pot beneficia de granturi în valoare de maxim 200.000 euro în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027. Obiectivul apelului de proiecte este creșterea competitivității și productivității microîntreprinderilor din Regiunea Vest.

Tip apel

Competitiv, cu depunere la termen

Buget

Alocarea financiară este de 20 milioane euro

Valoarea finanțării nerambursabile

Valoarea minimă a ajutorului: 30.000 euro

Valoarea maximă a ajutorului: 60.000 euro

  • Pentru solicitanții care au obținut venituri din codul CAEN relevant mai mici de 30% din cifra de afaceri sau cei care nu au obținut venituri din codul CAEN relevant în anul anterior depunerii cererii de finanțare

Valoarea maximă a ajutorului: 200.000 euro

  • Pentru solicitanții care au obținut venituri din codul CAEN relevant mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare

Finanțarea nerambursabilă solicitată prin proiect NU poate depăși cu mai mult de patru ori valoarea cifrei de afaceri realizată în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare.

Beneficiari eligibili

Câteva condiții minimale:

 • Microîntreprinderile sau societatățile cooperative
 • Sediul social al solicitantului este situat în regiunea Vest și locația de implementare a proiectului se află în mediul urban din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest
 • Solicitantul a înregistrat venituri din activități desfășurate pe codul CAEN eligibil pentru care solicită finanțare
 • Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022
 • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022

Nu sunt eligibile investițiile localizate în mediul rural, cu excepția investițiilor în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest.

Investiții finanțabile

 • Investiții în spații de producție de tip construcție industrială
  • Nu se finanțează investiții în sediile și spațiile administrative
 • Dotare cu active corporale (echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie) și active necorporale (procese manageriale, de producție, programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale)
 • Activități de extindere a piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare
 • Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice eligibile

Proiectul conține o componentă de dezvoltare durabilă, respectiv propune achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie sau sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare – reciclare deșeuri, etc., în valoare de minim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Recomandare pentru solicitanți:

Se recomandă ca proiectul să propună achiziții verzi pentru minim 30% din investiția în echipamente și dotări, iar minim 20% din materialele de construcții utilizate la lucrările de execuție să fie certificate Eco Label.