Treci la conținutul principal

PROGRAMUL REGIONAL SUD-MUNTENIA 2021-2027

PROGRAMUL REGIONAL SUD-MUNTENIA 2021-2027

Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia

Ghid în consultare publică din 09.02.2023

Obiectivul principal

Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în regiunea Sud-Muntenia

Tipul apelului

Competitiv, cu depunere continuă și cu termen de închidere a apelului

Bugetul alocat

144.000.000.00 euro din care:

  • FEDR: 122.400.000 euro
  • Buget de Stat: 21.600.000 euro

Ajutorul financiar nerambursabil

Valoarea minimă – 300.000 euro
Valoarea maximă – 3.000.000 euro

Valoarea grantului va fi stabilită în funcție de veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare

Procentul de finanțare

Ajutor de stat – maxim 70%

Beneficiari eligibili

 • IMM-urile non agricole sau societățile cooperative non agricole din regiunea Sud-Muntenia, din mediul rural și din mediul urban (inclusiv din satele aparținătoare acestora) care solicită finanţare pentru investiţii în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN)

Condiții minime de eligibilitate

 • Solicitantul trebuie să aibă sediul social în regiunea Sud-Muntenia, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022
 • Solicitantul a desfășurat activitate în regiunea Sud-Muntenia pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022
 • Profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022
 • Firma nu se află în dificultate în 2022

Tipologia investiției:

 • Lucrări de construcții/extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii
 • Echipamente, utilaje, mobilier, dotări specifice, investiții în energie regenerabilă
 • Investiții în active necorporale (maxim 10% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului)
 • Activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor, etc.)
 • Activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.)
 • Activități specifice certificării și omologării produselor și serviciilor, în vederea updatării tehnologice, ce va conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii
 • Activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.