Treci la conținutul principal

PLANUL STRATEGIC PAC 2023-2027. INTERVENȚIA DR-15 – INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII POMICOLE

PLANUL STRATEGIC PAC 2023-2027. INTERVENȚIA DR-15 – INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII POMICOLE

Ghid consultativ – 02.08.2023

Dată estimativă lansare: 15 Octombrie – 30 Noiembrie 2023

Obiectiv

Intervenția DR 15 „Investiții în exploataţii pomicole” contribuie la obiectivele PS 2023-2027, astfel:

OS. 2 Consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare.

OS. 4 Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și prin îmbunătățirea sechestrării carbonului, precum și prin promovarea energiei sustenabile.

OTX Obiectiv transversal al modernizării sectorului prin stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri.

Se va lansa un singur apel pe perioada de programare 2023-2029. Proiectele se vor depune în baza pragului de calitate lunar.

Bugetul alocat

151.383.527 euro

Beneficiari eligibili

Fermieri, cooperative agricole și societățile cooperative, grupuri și organizații de producători

Criterii minime de eligibilitate

 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției (minim 35% din valoarea eligibilă)
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice
 • În cazul proiectelor de procesare/depozitare/condiționare minimum 50% din produsele pomicole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării, trebuie să provină din exploatația pomicolă proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative)
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție
 • În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară
 • Pentru pepiniere, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4000 SO, iar suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3000 euro SO pentru toate speciile și sistemele de cultură, inclusiv pepiniere
 1. Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4000 SO (*după caz, în funcție de tipul solicitantului)
 2. Suprafața înfiinţată/ replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3.000 euro SOC pentru toate speciile şi sistemele de cultură, inclusiv pepiniere
 3. Pentru proiectele care propun înfiinţare și/sau reconversie sau producerea de material de înmulțire și/sau material de plantare fructifer, se verifică dacă solicitantul a prezentat proiectul tehnic avizat în conformitate cu legislația națională

Valoarea ajutorului public nerambursabil

 • Pentru proiectele de investiții care își propun achiziția de utilaje și echipamente agricole: 300.000 euro/proiect
 • Pentru toate celelalte investiții: 1.500.000 euro/proiect, cum ar fi:
 • Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole, modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice,
 • Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor ocupate de material săditor;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului;

Procentul de finanțare – maxim 65%

Investiții eligibile

 • Înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole, modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă)
 • Echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile (de exemplu, plase antigrindina, stații meteo, echipamente anti-îngheț, pentru protecția plantațiilor pomicole împotriva înghețului târziu de primăvară etc.)
 • Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă
 • Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor ocupate de material săditor
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundarăa proiectului (din punct de vedere financiar)
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului
 • Producerea şi utilizarea energiei (electrice si/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fara ca solicitantul să fie prosumator
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului), legate de:
 • îmbunătățirea eficienței energetice a construcțiilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenției;
 • achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • investiții în economia circular
 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale la nivel de fermă
 • Înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă
 • Înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, doar ca o componentă secundară a proiectului
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje şi echipamente noi, remorci agricole/ tehnologice, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv.

Specii eligibile

 • Pomi fructiferi
  • măr, păr, gutui, prun, cireș, vișin, cais, piersic, nectarin, nuc, migdal, alun, castan
 • Arbuști fructiferi
  • coacăz negru, roșu, alb, agris, zmeur de grădină, afin de cultură, mur de grădină, mur cu ghimpi sau fără, maceș, soc negru, trandafir pentru petale, lonicera caerulea L., Corn, goji, cătină, scorușul negru;
 • Căpșun
 • Dud

IMPORTANT!

În cazul proiectelor de procesare/depozitare/condiționare minimum 50% din produsele pomicole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării, trebuie să provină din exploatația pomicolă proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative).

În cazul procesării la nivelul fermei atât materia primă procesată cât și rezultatul procesării trebuie să fie incluse în Anexa I la TFUE.

În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară.

Formele asociative nu pot realiza investiții de înființare plantație/pepinieră și/sau reconversie plantație pe terenurile membrilor.

Investițiile în vederea comercializării, precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare vor fi destinate exclusiv comercializării propriilor produse agricole.

Tipuri de investiții şi cheltuieli neeligibile:

 • cheltuielile cu lucrările de întreținerea plantațiilor
 • achizițiile de mijloace de transport pentru bunuri/mărfuri, nespecializate pentru activitatea agricolă vizată de proiect
 • achiziția de mijloace de transport persoane/pentru uz personal
 • achiziţia de clădiri
 • achiziția de terenuri
 • construcția și modernizarea locuinței
 • achiziția de cap tractor
 • cheltuieli cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.)
 • achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă
 • obţinerea de băuturi alcoolice
 • cheltuieli aferente investițiilor din Programul Sectorial legume-fructe
 • sisteme de protecție antigrindină cu excepția plaselor antigrindină.