Treci la conținutul principal

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027 131 C ROBOTICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027 131 C ROBOTICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII

Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologii

 Ghid consultativ – 29.03.2023

Obiectiv
Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Tipul apelului
Competitiv cu depunere la termen

Bugetul alocat
46.714.503,60 euro

Beneficiari eligibili
Societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban și rural, înregistrate în regiunea Nord Vest.

Criterii minime de eligibilitate

 • IMM-uri inregistrate in regiunea Nord-Vest (sediu social), înființate cel târziu în 3 ianuarie 2022, care au înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul propune o investiție în mediul urban/rural
 • Solicitantul se angajează să suporte din surse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului apel de proiecte, precum și cheltuielile neeligibile
 • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal nu se află în dificultate/insolvență/faliment
 • Creșterea cifrei de afaceri și crearea a cel puțin unui loc de muncă prin proiect

Ajutorul financiar nerambursabil

 • Ajutor de stat
 • Ajutor de minimis

Valoarea minimă nerambursabilă a ajutorului de stat regional și/sau minimis – 200.000 euro
Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect ce include atât ajutor de stat regional cât și ajutor de minimis – 1.500.000 euro

Pentru componenta de ajutor de stat a proiectului, valoarea finanțării nerambursabile se acordă în funcție de categoria întreprinderii și județului de care aparține:

Întreprinderi mijlocii

 • Bihor, Cluj – 50%
 • Bistrița, Maramureș, Satu Mare, Sălaj – 60%

Întreprinderi mici și microîntreprinderi

 • Bihor, Cluj – 60%
 • Bistrița, Maramureș, Satu Mare, Sălaj – 70%

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului este de maximum 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis de maxim 200.000 euro/întreprindere unică

 Tipologia investiției:

Domeniul 1 – MATERIALE NOI

 • Materiale și bunuri inovative bazate pe/utilizând materiale avansate, compozite, biomateriale (de ex. biofilm, bioplastic, etc.), inclusiv materiale obținute din reciclare noi acoperiri funcționale, nanomateriale, materiale multifuncționale, care ar putea sprijini noi activități economice, noi produse în special în domeniile: hârtie, plastic, ambalare, prelucrarea metalului.
 • Caracterizarea și modelarea proprietăților fizice ale materialelor necesare senzorilor integrați din microsistemele electronice inteligente
 • Dezvoltarea de materiale noi pentru printare 3D cu aplicații în domeniul construcțiilor și al mașinilor și echipamentelor

Domeniul II.2 – TEHNOLOGII DE PRODUCȚIE AVANSATE

 • Maşini, utilaje, echipamente inovative în domeniile robotică, mecatronică, automatizări, sisteme de producţie şi procesare avansate (advanced manufacturing and processing), prototipare rapidă/fabricare aditivă (additive manufacturing/ rapid prototyping)

 Tipuri de activități eligibile

 • lucrări de construcții, extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii
 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;
 • investiții în tehnici avansate de producție – investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă), activități de marketing;
 • suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate
 • valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării;
 • valorificarea unor rezultate de cercetare (inițiativa de continuare a acțiunii Research Valorization Programme – dezvoltată în cadrul acțiunii cu Banca Mondială “Supporting catching up regions in Romania”
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

De reținut!

Reprezintă o condiție de eligiblitate asumarea creșterii cifrei de afaceri față de anul anterior depunerii cererii de finanțare și crearea a cel puțin unui nou loc de muncă cu normă întreagă pe care beneficiarul îl menține pe toată perioada de durabilitate.

Investiţia trebuie menţinută în regiunea NV pentru o perioadă de cel puţin trei ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.