Treci la conținutul principal

PLANUL STRATEGIC PAC 2023-2027. INTERVENȚIA DR-22 – INVESTIŢII ÎN CONDIȚIONAREA, DEPOZITAREA ȘI PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE ȘI POMICOLE

PLANUL STRATEGIC PAC 2023-2027. INTERVENȚIA DR-22 – INVESTIŢII ÎN CONDIȚIONAREA, DEPOZITAREA ȘI PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE ȘI POMICOLE

Ghid consultativ – 02.08.2023

Dată estimativă lansare: 15 Octombrie – 30 Noiembrie 2023

Obiectiv

Sprijinul acordat prin această intervenție va contribui la:

Dezvoltarea/modernizarea/retehnologizarea industriei alimentare în mod sustenabil;

Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor alimentare, a sistemelor de colectare și condiționare;

Nevoia de creștere a cooperării între actorii implicați în lanțul alimentar;

Dezvoltarea bioeconomiei și a economiei circulare;

Dezvoltarea unui sector alimentar durabil.

Se va lansa un singur apel pe perioada de programare 2023-2029. Proiectele se vor depune în baza pragului de calitate lunar.

Bugetul alocat

210.300.000 euro

Beneficiari eligibili

 • Formele asociative
 • IMM-uri (inclusiv PFA, II, IF)
 • Întreprinderi mari

Condiții de eligibilitate

Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției (în etapa de contractare)

Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare

Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza prezentării documentatiei tehnico-economice

Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole si pomicole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I

Valoarea ajutorului public nerambursabil

 • Pentru proiectele de investiții de modernizare: maxim 3 mil.euro/proiect
 • Pentru proiectele de investiții de înființare care își propun procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morărit, ulei și nutrețuri combinate: maxim 10 mil. euro/proiect
 • Pentru toate celelalte investiții de înființare: maxim 7 mil.euro

Procentul de finanțare – 65% din totalul cheltuielilor eligibile

Investiții eligibile

 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea infrastructurii de condiționare, depozitare și/sau procesare a produselor agricole și pomicole
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing, ca o componentă secundară a proiectului
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES, ca parte componentă secundară a proiectului de investiții, legate de:
  • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, aerotermală, geotermală, hidrotermală, etc) exclusiv pentru consum propriu, fără ca solicitantul să fie prosumator
  • Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor în care se desfașoară o activitate eligibilă în cadrul intervenției (ex. utilizare materiale constructive care permit îmbunătățirea eficienței energetice, izolare termică, echipamente recuperare energie termică etc)
  • Achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor GES
  • Investiții în economia circulară, ca parte componentă secundară a proiectului de investiții (destinate exclusiv consumului propriu)
 • Investiții în economia circulară, ca parte componentă secundară a proiectului de investiții (destinate exclusiv consumului propriu) legate de:
  • Producerea și utilizarea energiei din valorificarea biomasei (inclusiv din deșeuri alimentare rezultate în urma procesării produselor zootehnice, vegetale și pomicole)
  • Prelucrarea deșeurilor alimentare destinate recuperării și a subproduselor în biocomponente, cum ar fi bioprodusele destinate consumului animal, etc
  • Achiziționarea de echipamente pentru reutilizarea ambalajelor în propriul proces tehnologic
 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management
 • Îmbunătățirea controlului intern al calității, ca parte secundară a proiectului
 • Conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare
 • Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale

IMPORTANT!

Nu este permis ca materia primă colectată în vederea procesării să provină din flora spontană.

De exemplu: afinele, murele, coacăzele, nucile, alunele, ciuperci etc., recoltate din flora spontană (ce nu pot fi încadrate în categoria produselor agricole propriu-zise), nu pot constitui materie primă destinată procesării în cadrul Intervenției DR 22.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile următoarele mijloace de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect:

 • Autocisterne
 • Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare)
 • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate)
 • Rulote și autorulote alimentare
 • Remorci și semiremorci specializate
 • Mijloace de transport compacte, specializate, omologate pentru transportul animalelor vii.