Programul Microindustrializare „Fabricat în România” 2022

Programul Microindustrializare „Fabricat în România” 2022

 

Se vor putea accesa finanțări în valoare de 500.000 lei (aproximativ 100.000 euro) prin Programul Microindustrializare „Fabricat în România” 2022 pentru firmele cu vechime (înființate pînă la data de 31.12.2019 inclusiv) – lansare IUNIE 2022

Obiectivul Programului îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne și a conceptului „Fabricat în România”. 

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022 este de 50.000.000 lei (100 beneficiari). 

Detalii minimale:

  • Societatea a obținut profit la data de 31.12.2021
  • Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2021
  • Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului
  • Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 24 de luni
  • Minim 2 locuri de muncă create prin program

Coduri CAEN eligibile : 

10 – Industria alimentară

11 – Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;

13 – Fabricarea produselor textile;

14 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

15 – Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;

16 – Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;

17 – Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;

1811 – Tipărirea ziarelor;

1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.;

20 – Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.

21 – Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;

22 – Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;

23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

24 – Industria metalurgică;

25 – Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;

26 – Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;

27 – Fabricarea echipamentelor electrice;

28 – Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;

29 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;

30 – Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;

31 – Fabricarea de mobilă;

32 – Alte activităţi industriale n.c.a.

 De reținut:

  1. Nu pot beneficia de ajutor de minimis operatorii economici în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru sau schemei HoReCa. 
  2. Firmele care au avut număr mare de angajați în 2021 au șanse bune de a obține finanțare.