POC 4.1.1 – LANSARE – 16 August 2022

POC 4.1.1 – LANSARE – 16 August 2022

 

S-a aprobat Ordonanța de urgență prin care se instituie schema de ajutoare de stat pentru investiții pentru IMM-uri, finanțare prin POC 4.1.1., prin care se vor acorda granturi de câte 50.000-200.000 euro, respectiv 50.000-500.000 euro, în două măsuri de sprijin, prin platforma IMM RECOVER.

Potrivit Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, calendarul sesiunii are următoarele termene:

  • Consultarea publică a Ghidului în perioada: 22 iunie – 4 iulie 2022
  • Apelul de proiecte va fi deschis pe 16 August 2022 (apel deschis 7 zile calendaristice)
  • Semnarea contractelor de finanțare în perioada: 1 septembrie – 31 octombrie 2022.

————————————————————————————————————————–

AJUTOR DE MINIMIS: GRANTURI 50.000-200.000 EURO

(cel mult de cinci ori cifra de afaceri din 2019)

 

Beneficiari eligibili (circa 1200 beneficiari): IMM-uri

  • CLASA P – INVĂȚĂMÂNT
  • CLASA Q – SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  • CLASA S – ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

 

Cofinanțarea proprie a beneficiarilor este următoarea:

  • 5% pentru microîntreprinderi
  • 10% pentru întreprinderile mici
  • 15% pentru întreprinderile mijlocii

——————————————————————————————————————————-

AJUTOR DE STAT: GRANTURI  50.000-500.000 EURO

(cel mult de cinci ori cifra de afaceri din 2019)

Beneficiari eligibili (circa 4000 beneficiari): IMM-uri

  • CLASA C – INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE (CU EXCEPȚIA CODURILOR 11 FABRICARE BĂUTURI, 12 FABRICARE TUTUN ȘI 254 FABRICAREA ARMAMENTULUI ȘI MUNIȚIEI),
  • CLASA F – CONSTRUCȚII;
  • CLASA G – COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR;
  • CLASA H – TRANSPORT ȘI DEPOZITARE;
  • CLASA I – HOTELURI ȘI RESTAURANT

Cofinanțarea proprie a beneficiarilor este următoarea:

  • 25-35% pentru întreprinderi mici, în funcție de județul de implementare
  • 35-45% pentru întreprinderi mijlocii, în funcție de județul de implementare

——————————————————————————————————————————

Tipologia investiției

a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire

b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente

——————————————————————————————————————————-

Condiții minime de eligibilitate :

  • profit din exploatare în 2019
  • firme înființate înainte de decembrie 2018
  • păstrare investiție minim 3 ani de la finalizare
  • dispun de cofinanțare proprie
  • fără dificultate în 2019
  • nu a mai beneficiat de fonduri pentru aceleași activități
  • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor
  • valoare grant : maxim 5 x CA 2019
  • RIR între 0% – 5.5%
  • minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții verzi

——————————————————————————————————————————-

Criterii de selecție (maxim 100 puncte) :

a) Scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;

b) Scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiul financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;

c) Rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, înainte de apariția pandemiei COVID-19;

d) Apartenența domeniului de activitate – cod CAEN – la soldul balanței comerciale, conform prevederilor OUG ;

e) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

DE REȚINUT!

În cazul proiectelor care obțin punctaje egale, departajarea se va face în funcție de  rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, calculată cu 3 zecimale.

Punctaj minim : 60 de puncte