HG 807/2014: SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT AVÂND CA OBIECTIV STIMULAREA INVESTIȚIILOR CU IMPACT MAJOR ÎN ECONOMIE

HG 807/2014: SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT AVÂND CA OBIECTIV STIMULAREA INVESTIȚIILOR CU IMPACT MAJOR ÎN ECONOMIE

 

O NOUĂ SESIUNE DE DEPUNERI ÎN BAZA H.G. 807/2014, 15 IUNIE – 26 IULIE 2022

 

BENEFICIARI ELIGIBILI

  • Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică

BUGET

  • Valoarea totală a unui proiect – minimum 4,5 milioane lei.
  • Bugetul sesiunii 15 iunie – 26 iulie 2022 este de 700 milioane de lei.
  • Vor beneficia de sprijin 92 de domenii de activitate, precum: industria prelucrătoare, construcții, HORECA, informații și comunicații, sănătate și asistență socială.

Nivelul de finanțare prin intermediul schemei de ajutor de stat se stabilește în funcție de mărimea proiectului de investiții și regiunea geografică (30%-60% în funcție de județul de implementare).

Prin grila de punctaj propusă sunt încurajate investițiile în zonele cele mai slab dezvoltate ale României.

 

CRITERII DE EVALUARE

  • valoarea investiției – rezultatul obținut nu se transformă în număr de puncte
  • investiția inițială – 20 de puncte (punctaj maxim)
  • locația realizării investiției – 40 de puncte (punctaj maxim)
  • rentabilitatea cifrei de afaceri în ultimul exercițiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate – 5 puncte (punctaj maxim)
  • valoarea capitalului social subscris și vărsat, în cazul întreprinderilor nou-înființate – 5 puncte (punctaj maxim)

Cererile de acord pentru finanțare se pot depune la Registratura Generală a Ministerului Finanțelor, Bd. Libertății nr.16, sector 5, București, menţionându-se pe plic: „Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.807/2014”.