Treci la conținutul principal

FONDUL PENTRU MODERNIZARE. SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN NOI CAPACITĂŢI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE

FONDUL PENTRU MODERNIZARE. SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN NOI CAPACITĂŢI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE

Ghid final – 5 Aprilie 2024

Obiectivul general

Producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNIESC și FM – Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Bugetul alocat

Bugetul total estimat este echivalentul în lei a sumei de 400.000.000 euro și reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare, fiind defalcat astfel:

Acțiuni:

 • Pentru energie eoliană, toate capacitățile – 100.000.000 euro
 • Pentru energie solară, 200.000.000 euro, din care:
 • Sub 5 MW (inclusiv) – 120.000.000
 • Peste 5 MW – 80.000.000
 • Pentru energie hidro, toate capacitățile – 100.000.000 euro

Valoarea ajutorului de stat solicitat per MW instalat este de maximum:

 • Energie eoliană: 700.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile
 • Energie solară:
 • 450.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de până la 5 MW (inclusiv)
 • 360.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de peste 5 MW
 • Energie hidro: 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile

Rata de finanţare – 100% din cheltuielile eligibile, având o valoare de maxim 20.000.000 euro / întreprindere

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte: 25.04.2024 – 25.07.2024

Solicitanţi eligibili

Solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi financiară:

 • Solicitantul are personalitate juridică, este legal constituit în conformitate cu legislaţia națională sau în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţine și înregistrat la ONRC în România până la data primei plăţi din ajutorul de stat acordat
 • Solicitantul îşi desfăşoară activitatea într-un sector eligibil
 • Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: microîntreprindere/întreprindere mică/întreprindere mijlocie/întreprindere mare (inclusiv întreprinderi nou-înființate)/regii autonome
 • Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile: incapacitate de plată/este în stare de insolvenţă, stare de faliment, lichidare, etc.
 • Solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru susţinerea implementării proiectului, inclusiv pentru instalația de stocare, dacă este cazul.

Activităţi finanţabile

 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
 • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

Categorii cheltuieli eligibile (exemple):

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 • Cheltuieli cu plata diriginților de șantier
 • Cheltuieli pentru construcții și instalații
 • Cheltuieli cu montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
 • Cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
 • Cheltuieli cu dotările
 • Cheltuieli cu active necorporale
 • Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
 • Cheltuieli conexe organizării șantierului

NU sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli (enumerarea nefiind exhaustivă):

 • Cheltuieli cu amortizarea
 • Cheltuieli cu obținerea terenurilor
 • Cheltuieli aferente achiziţiei de bunuri sub forma leasingului
 • Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport
 • Cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite
 • Cheltuieli cu branșamentul (conectarea la stația de transformare)
 • Cheltuielile cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și autorizațiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (și a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului).