Treci la conținutul principal

FONDUL PENTRU MODERNIZARE (FM) – PRODUCȚIE

FONDUL PENTRU MODERNIZARE (FM) – PRODUCȚIE

FONDUL PENTRU MODERNIZARE (FM)
Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse
regenerabile
Ajutor de stat – Ministerul Energiei

Ghid în consultare publică
11.10.2022

Beneficiari eligibili

 • IMM-uri (inclusiv întreprinderi nou înființate)
 • Întreprinderi mari
 • Regii autonome

Buget

Bugetul total este de 550.000.000 euro din Fondul pentru Modernizare

Valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:

  • Energie eoliană ➢650.000 Euro/MW
  • Energie solară ➢425.000 Euro/MW
  • Energie hidro ➢805.000 Euro/MW
  • Energie geotermală ➢690.000 Euro/MW
  • Energie din biomasă și biogaz ➢692.000 Euro/MW

Valoarea maximă a ajutorului de stat este 20 milioane euro pe întreprindere, pe proiect de investiții, reprezentând maxim 100% din cheltuielile eligibile. Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar.

Tipologia investiției

Realizarea de capacități noi de producție a energiei, acolo unde nu au existat până în prezent.  Atenție! Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie din surse regenerabile.

Investiții eligibile

 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă sau biogaz;
 • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă, sau biogaz.

Nu se finanțează capacități de stocare!

Criterii de selecție

Cuantum ajutor de stat solicitat pentru proiect din cheltuielile eligibile/ MW instalat de producție (max 100 puncte), acordarea punctajului:

  • Valoarea cea mai mică a ajutorului de stat solicitat (Euro/MW) – 100 pct
  • Valoarea cea mai mare a ajutorului de stat solicitat (Euro/MW) – 0 pct

De reținut!

Capacitatea ce urmează a fi instalată din surse regenerabile pe perioada de utilizare anuală trebuie să nu fie mai mică decât 1138 kwh/an pentru energie solară, 2100 kwh/an pentru energie eoliană, și 5256 kwh/an pentru celelalte tehnologii.

Valoarea ajutorului de stat solicitat nu depășește 20 milioane EURO pe întreprindere, pe proiect de investiții, echivalent în lei la cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurențială.