Treci la conținutul principal

FONDUL PENTRU MODERNIZARE (FM) – Autoconsum

FONDUL PENTRU MODERNIZARE (FM) – Autoconsum

FONDUL PENTRU MODERNIZARE (FM)
Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum
Ajutor de stat – Ministerul Energiei

Ghid în consultare publică
11.10.2022

Beneficiari eligibili

 • IMM-uri (inclusiv întreprinderi nou înființate)
 • Întreprinderi mari
 • Regii autonome

Buget

Bugetul total este de 525.000.000 euro din Fondul pentru Modernizare

Valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:

  • Energie eoliană – 650.000 Euro/MW
  • Energie solară
   • capacități până la 1 MW (inclusiv) – 750.000 Euro/MW
   • capacități peste 1 MW (exclusiv) – 425.000 Euro/MW
  • Energie hidro – 1.805.000 Euro/MW
  • Energie geotermală – 1.690.000 Euro/MW
  • Energie din biomasă și biogas
   • capacități până la 1 MW (inclusiv) – 3.383.000 Euro/MW
   • capacități peste 1 MW (exclusiv) – 1.692.000 Euro/MW

Valoarea maximă a ajutorului de stat reprezintă maxim 100% din cheltuielile eligibile, dar criteriul de departajare va fi ajutorul financiar cel mai mic solicitat. Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar.

Tipologia investiției

Realizarea de capacități noi de producție a energiei, acolo unde nu au existat până în prezent.
Atenție! Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie din surse regenerabile și nici proiectele care nu au prevăzut un autoconsum de minimum 70% din energia electrică produsă prin capacitatea nou instalată.

Investiții eligibile

  • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă sau biogaz
  • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă, sau biogaz.

Nu se finanțează capacitățile de stocare a energiei!

Criterii de selecție

Cuantum ajutor de stat solicitat pentru proiect din cheltuielile eligibile/MW instalat de producție (max 100 puncte), acordarea punctajului:

  • Valoarea cea mai mică a ajutorului de stat solicitat (Euro/MW) 100 pct
  • Valoarea cea mai mare a ajutorului de stat solicitat (Euro/MW) 0 pct

De reținut!

Autoconsumul în cadrul societății sau grupului de societăți se referă la energia produsă și livrată local, fără a tranzita rețelele de transport și distribuție și să reprezinte mininum 70% din producția centralei regenerabile finanțate.

Capacitatea ce urmează a fi instalată din surse regenerabile pe perioada de utilizare anuală trebuie să nu fie mai mică decât 1138 kwh/an pentru energie solară, 2100 kwh/an pentru energie eoliană, și 5256 kwh/an pentru celelalte tehnologii.

Valoarea ajutorului de stat solicitat nu poate depăși 20 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect de investiții, echivalent în lei la cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurențială.