Granturi SEE și Norvegiene

Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, a Liechtensteinului și a Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale și la consolidarea relațiilor bilaterale cu România.

Pentru Perioada 2014-2021 România beneficiază de o alocare de 275.2 milioane Euro prin granturile SEE și 227.3 milioane Euro prin granturile norvegiene (o alocare totală de 502 milioane de euro).

Fondurile acordate Romaniei sunt alocate către 12 programe și pentru Fondul pentru Relații Bilaterale:

Dezvoltare Locală

Operator de Program: Fondul Român de Dezvoltare Socială

Partener de program: Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS), Council of Europe (CoE)

Buget (€): 82.352.941

Domenii de finanțare: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei, copii şi tineri în situaţie de risc, incluziunea romilor, drepturile omului, bună guvernare

Energie

Operator de Program: Innovation Norway

Partener de program: Icelandic National Energy Authority (OS), Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)

Buget (€): 62.826.500

Domenii de finanțare: Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică, creşterea accesului la energie

Justiție

Operator de Program: Ministerul Justiției

Partener de program: Norwegian Ministry of Justice (NMOJ)

Directorate of Norwegian Correctional Service (KDI) Norwegian Courts Administration (DA)

Council of Europe (CoE)

Buget (€): 52.941.176

Domenii de finanțare: Servicii corecţionale şi arest preventiv, eficacitatea şi eficienţa sistemului judiciar, violenţă domestică şi de gen, bună guvernare

Sănătate

Operator de Program: Ministerul Sănătății

Partener de program: National Institute of Public Health (NIPH) Norwegian Directorate of Health (HDIR)

Buget (€): 47.058.824

Domenii de finanțare: Îmbunătățirea serviciilor de sănătate, reducerea inegalităților în sănătate, prevenirea şi controlul bolilor contagioase

Cercetare

Operator de Program: UEFISCDI

Partener de program: Research Council of Norway (NFR), Icelandic Centre for Research (RANNIS)

Buget (€): 47.058.824

Domenii de finanțare: Intensificarea dezvoltării cunoştinţelor rezultate din cercetare

Societate Civilă (Fondul pentru cetățenie activă)

Operator de Program: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Buget (€): 46.000.000

Domenii de finanțare: Consolidarea societăţii civile, cetăţeniei active şi a grupurilor vulnerabile

Dezvoltarea afacerilor

Operator de Program: Innovation Norway

Buget (€): 45.000.000

Domenii de finanțare: Creșterea competitivității întreprinderilor, inovare verde în industrie, dezvoltare sustenabilă

Cultură

Operator de Program: Ministerul Culturii

Partener de program: Directorate of Cultural Heritage (RA), Arts Council Norway (ACN)

Buget (€): 29.015.294

Domenii de finanțare: Consolidarea dezvoltării economice şi sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural şi managementul patrimoniului cultural

Afaceri interne

Operator de Program: Ministerul Afacerilor Interne

Partener de program: Norwegian Ministry of Justice (NMOJ), National Police Directorate (POD), Norwegian Directorate for Civil Protection (DSB), Norwegian directorate of Immigration (UDI) , Council of Europe (CoE)

Buget (€): 28.235.294

Domenii de finanțare: Cooperare poliţienească internaţională şi combaterea criminalităţii, azil şi migraţie, prevenire şi pregătire în caz de dezastru

Mediu

Operator de Program: Ministerul Mediului

Partener de program: Norwegian Environment Agency

Buget (€): 23.529.412

Domenii de finanțare: Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător în ecosisteme, reducerea efectelor adverse ale poluării, adaptare la schimbări climatice

Educație

Operator de Program: ANPCDEFP

Partener de program: Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU), National Agency of International Education Affairs (AIBA)

Buget (€): 14.117.647

Domenii de finanțare: Educaţie, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri, incluziunea romilor

Dialog social – muncă decentă

Operator de Program: Innovation Norway

Buget (€): 2.273.000

Domenii de finanțare: Consolidarea cooperări tripartite, promovarea condițiilor decente de muncă

Fondul pentru Relații Bilaterale

Operator de Program: Ministerul Fondurilor Europene

Buget (€): 10.050.000

Domenii de finanțare: Inițiative pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale între România și Statele Donatoare la nivel național și la nivelul programelor

Beneficiarii eligibili, în funcție de fiecare program de finanțare, pot fi atât entități publice cât și entități private.

Procentele de finanâare variază între 50% și 70% pentru entități private și, între 80% și 100% pentru entități publice.