POR: Relansarea apelului dedicat IMM-urilor, prioritatea de investiții 2.2

In 24 septembrie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a relansat apelul de proiecte nr. POR/694 (2.2 – IMM / Relansare 2019) aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Relansarea PI 2.2. are ca scop utilizarea alocării financiare rămase disponibile, în cadrul PI 2.2, după primul apel de proiecte.

Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 24.12.2019 – 24.03.2020.

Sunt eligibile doar investițiile ce urmează a fi implementate în regiunile de dezvoltare Nord Est și Vest (regiunile în cazul cărora alocarea rămasă disponibilă permite organizarea unui nou apel de proiecte).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro.