Ghidul solicitantului final în cadrul apelului dedicat microîntreprinderilor, POR 2.1 A, a fost publicat!

MDRAP a publicat astăzi ordinul de aprobare și ghidul specific pentru obținerea finanțărilor nerambursabile în cadrul POR, obiectivul specific 2.1.A –microîntreprinderi. În cadrul apelului pot fi depuse proiecte de către microîntreprinderile existente în Regiunile Nord – Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest și Centru.

Fiecare solicitant poate obține până la 200.000 euro, contribuția fondurilor nerambursabile fiind de 80% din valoarea proiectului.

Cheltuieli eligibile

  • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
  • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
  • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (Studii de teren, Obţinere avize, acorduri, autorizaţii, Proiectare şi inginerie, Consultanţă, Asistenţă tehnică)
  • Cheltuieli pentru investiţia de bază (cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotari)
  • Active necorporale (licente, software,
  • Alte cheltuieli (Organizare de şantier, Comisioane, cote si taxe)
  • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei fără TVA.
  • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern – sunt eligibile in limita a 5000 lei trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv).

Proiectele se depun în perioada 8 iulie 2019 – 8 noiembrie 2019.