Guververnul lansează Programul gROwth „Investim în copii, investim în viitor” care presupune susţinerea financiară a investiţiilor private, în limita a 500.000 de euro, în construcţia, înfiinţarea sau amenajarea de grădiniţe olimpice cu profil sportiv.

Potrivit acestei Scheme, firmele private și organizațiile neguvernamentale pot obține fonduri nerambursabile pentru construcția de grădinițe cu profil sportiv.

Administratorul acestui program guvernamental va fi Comisia Națională de Strategie și Prognoză, iar intensitatea maximă a sprjinului nerambursabil acordat poate ajunge până la 100% din valoarea totală a proiectului, dar nu mai mult de 500.000 euro/întreprindere.

Solicitanții eligibili pot fi: persoane juridice de drept privat, organizații neguvernamentale, asociații, fundații și/sau grupuri fiscale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federații și cluburi sportive.

Cheltuielile eligibile pentru finanțare sunt cele prevăzute pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv, respectiv:

  • cheltuieli pentru amenajarea terenurilor sportive
  • cheltuilei pentru asigurarea utilitîților necesare obiectivului
  • cheltuieli pentru construcția și/sau amenajarea grădinițelor și a clădirilor anexă
  • cheltuieli pentru dotarea grădinițelor cu active corporale și necorporale de natura mijloacelor fixe și obiectelor de inventar

Plăţile aferente ajutoarelor acordate în cadrul acestui program se vor efectua până cel târziu la 2 ani după finalizarea proiectului.

Schema de ajutor, cu un buget total de 500 de milioane de euro, are caracter multianual şi se derulează până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire în raport cu reglementările europene.

Finanțarea va începe în acest an și va fi inclusă în bugetul pentru 2019. Se pot emite acorduri pentru finanţare până la sfârșitul anului viitor, în limita creditelor de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program, iar plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2019-2022.