Ministerul Finantelor Publice relanseaza schema de ajutor de stat pentru stimularea

Ministerul Finanțelor Publice a modificat și a completat H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie prin Hotărârea de Guvern nr.476/2018 care a fost publicată, pe 9 iulie 2018, în Monitorul Oficial nr.580.

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

Ajutorul de stat se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale și necorporale, precum și cele legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale.

Ajutorul de stat se acorda sub forma de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensităţii maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere.

Intensitatea ajutorului de stat difera in functie de regiunea de dezvoltare, astfel:

  • Bucuresti – 10%
  • Ilfov si Vest – 35%
  • Centru, Nord-Vest, Sud-Vest, Sud Muntenia, Sud-Est, Nord-Est – 50%

Valoarea proiectului: minim 4.500.000 lei, iar valoarea maxima a ajutorului de stat este de 37.5 milioane euro.

Solicitanții eligibili pot fi : Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cheltuielile eligibile: Costurile fără TVA, aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor, aferente realizării investiţiei iniţiale.

Ajutorul de stat NU poate depasi valoarea totala contributiilor la dezvoltarea regional aferente investitiei pentru care se solicita finantare. Contributia la dezvoltarea regionala reprezinta valoarea contributiilor de natura taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, aferente investitiei initiale si locurilor de munca create direct de aceasta, impozite si taxe ce urmeaza platite pe parcursul implementarii si 5 ani de la data finalizarii acesteia. In calculul contributiilor avem: contributii angajat si angajator, impozit pe profit/venit, impozite locale (teren, constructii), alte tipuri de taxe si impozite din bugetul general consolidate, exclusiv TVA

Sursa: www.anaf.ro