Aprobarea schemei de minimis privind „Programul de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea stațiunilor balneare”

Guvernul a aprobat, astăzi, un Memorandum cu privire la încadrarea schemei de minimis privind „Programul de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea stațiunilor balneare” în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român.

Programului stațiuni balneare, este prevazut ca un ajutor de minimis de maximum 200.000 de euro pentru societățile comerciale care activează în domeniu. Coparticiparea este de 200.000 de euro. Programul se va gestiona de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, iar banii vor veni de la Secretariatul General al Guvernului.

Solicitanții eligibili pot fi: persoane juridice de drept privat, organizații neguvernamentale, asociații, fundații și/sau grupuri fiscale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federații și cluburi sportive.

Cheltuielile eligibile conform schemei:

  1. a) construcţia, extinderea şi reabilitarea de capacităţi turistice de alimentaţie publică şi cazare, precum şi a capacităţilor de tratament balnear, pe care respectivele societăţi comerciale le deţin.
  2. b) construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive şi de agrement din staţiunile balneare, în condiţiile legii.
  3. c) achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
  4. d) achiziţia de mijloace de transport persoane, utilizabile exclusiv în scopuri turistice;
  5. e) realizarea de centre de informare turistică şi dotarea acestora;
  6. f) alte obiective de investiţii prin care societăţile comerciale contribuie la dezvoltarea staţiunii balneare respective;
  7. g) cheltuieli privind pregătirea profesională a persoanelor cu calificări în domeniul HORECA şi a persoanelor cu pregătire medical-sanitară, precum şi cheltuieli pentru locurile de muncă nou create pentru personalul cu pregătire medical-sanitară;

Finanţarea din Programul stațiuni balneare se face în proporţie de 50% din cheltuielile eligibile şi se acordă sub forma unei scheme de ajutor de stat de minimis, până la maxim 200.000 euro.

Sursa: www.gov.ro